Gezonde fysieke leefomgeving

De omgeving heeft invloed op de gezondheid van mensen. Zo kan een groene en beweegvriendelijke omgeving goed zijn voor de gezondheid. Aan de andere kant kunnen bijvoorbeeld een matige luchtkwaliteit of een lawaaiige omgeving ongezond zijn. Overheden moeten daar bij het ontwikkelen van een gebied al zo vroeg mogelijk over nadenken en belangen afwegen. Zij kunnen eigen gezondheidsambities vastleggen en uitwerken.

Instrumenten

Voor het thema gezondheid zijn de volgende instrumenten van belang:

Gezond inrichten leef­omgeving

Overheden kunnen bij hun ruimtelijke inrichting ook nu al rekening houden met het thema.

Regels gezonde fysieke leefomgeving

Regels over gezondheid staan op verschillende plaatsen in de Omgevingswet en in de AMvB's.

Negatieve effecten op de gezondheid

Een matige luchtkwaliteit of een lawaaiige omgeving bijvoorbeeld zijn slecht voor de gezondheid.