Gezonde fysieke leefomgeving

De omgeving heeft invloed op de gezondheid van mensen. Overheden moeten daar bij het ontwikkelen van een gebied al zo vroeg mogelijk over nadenken en belangen afwegen. Dat is een uitgangspunt van de Omgevingswet.

Belang gezonde fysieke leefomgeving

De leefomgeving kan positieve of juist negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

Gezonde fysieke leefomgeving en instrumenten

Voor het thema gezondheid zijn de volgende wetsinstrumenten van belang:

Gezond inrichten leef­omgeving

Overheden kunnen bij hun ruimtelijke inrichting ook nu al rekening houden met het thema.