Gezondheid en programma

Met het instrument programma kunnen gemeenten of provincies het thema gezondheid verder uitdiepen en uitwerken.

Het programma bevat maatregelen

In een programma staan concrete maatregelen waarmee het bevoegd gezag een omgevingswaarde of een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving wil bereiken.