Zoeken in deze site

Begrip: Programma

Het programma is een veelzijdig instrument. In een programma geven overheden uitwerking aan het te voeren beleid of nemen ze maatregelen op om te voldoen aan een omgevingswaarde. Ook kunnen ze maatregelen opnemen om te voldoen aan andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving. Het is (multi)sectoraal of gebiedsgericht te gebruiken. Het kan ook samen met andere bestuursorganen worden vastgesteld.

Lees meer over het instrument programma.

Begrip: Omgevingswaarde

Omgevingswaarde is de juridische verankering van een kwaliteitsambitie. Deze kwaliteitsambitie heeft betrekking op de fysieke leefomgeving of een deel ervan. Een omgevingswaarde moet objectief zijn vast te stellen en kwantitatief meetbaar zijn.

Lees meer over de omgevingswaarde.