Bestemmingsplan Industrie-west Haaksbergen

"Het zit hem vooral in de bijvangst. Bewoners weten nu waar ze terecht kunnen als ze bijvoorbeeld geluidsoverlast ervaren."

Het industrieterrein Industrie-West in de gemeente Haaksbergen krijgt een nieuw bestemmingsplan. Voor het eerst dachten bewoners en ondernemers van de gemeente daar actief over mee. Via een digitale vragenlijst, bijeenkomsten en een klankbordgroep lieten zij van zich horen. Als het goed is, ligt er binnenkort een concept klaar. Beleidsmedewerker Harald Heukels en wijkcoördinator Harm Rexwinkel vertellen waarom de gemeente voor deze werkwijze koos en wat het opleverde.

Overlast als aanleiding

Harald: "Het industrieterrein ligt pal naast drie woonwijken. Bewoners hebben soms last van de bedrijven die daar gevestigd zijn. Aan de andere kant voelen ondernemers zich wel eens gehinderd in hun bedrijfsactiviteiten. De uitdaging is om het woongebied en het industrieterrein zo goed mogelijk naast elkaar te laten bestaan. Wij hebben de bewoners en de ondernemers bij elkaar gebracht. En er is naar elkaar geluisterd en over oplossingen gesproken. Nu is het de kunst om tot een nieuw bestemmingsplan te komen, waarin we zo veel mogelijk rekening houden met ieders belangen."

Klankbordgroep

Harm: "We zijn gestart met een algemene informatieavond, waarvoor we 950 uitnodigingen verstuurden. Er kwamen uiteindelijk ongeveer tachtig mensen. Na die informatieavond volgden verschillende werksessies. De eerste voor omwonenden van het industrieterrein en daarna een voor de ondernemers die op het terrein zijn gevestigd. De derde was voor de groepen samen. Vanuit die sessies ontstond een klankbordgroep van zeven omwonenden en zeven ondernemers."

Inhoudelijke kennis belangrijk

Harald: "Tijdens de werksessies zorgden we ervoor dat er medewerkers van de gemeente met inhoudelijke kennis over verschillende thema's zoals milieu, veiligheid en verkeer aanwezig waren. Daardoor was het mogelijk om de meeste vragen direct te beantwoorden. Die snelheid werd op prijs gesteld. Ook schakelden we iemand van buiten in om de avonden te begeleiden, om zo de onafhankelijkheid te bewaren. Mensen voelden zich daardoor serieus genomen."

Verwachtingen managen

Harm: "Het blijft een industrieterrein en verworven rechten van bedrijven blijven bestaan, ook na een herziening. Die bestaande rechten wilde de gemeente respecteren. Voorbeeld van bestaande rechten zijn de bouwmogelijkheden die bedrijven hebben en de bedrijfsactiviteiten die zij vergund hebben gekregen. Het was dus heel belangrijk de verwachtingen vanaf het begin van het proces te managen bij alle deelnemers. Vanaf de start duidelijk te communiceren over de (on)mogelijkheden."

Klankbordgroep

Harm: "Dat de klankbordgroep ook werkelijk inbreng in het concept-bestemmingsplan heeft, was wel even wennen voor iedereen. In een bestemmingsplan staat veel vaktaal en het leest doorgaans niet makkelijk. We moesten de verschillen in het oude en nieuwe plan duidelijk aangeven. Zo kunnen de leden van de klankbordgroep ook werkelijk de verschillen zien. Alleen al daardoor is de inbreng van de klankbordgroep waardevol. De groep dacht ook inhoudelijk mee. Bijvoorbeeld over de randen van het industrieterrein. Zo komt er een groenzone, die er deels voor zorgt dat er voldoende afstand tussen de woonwijk en het industrieterrein blijft bestaan. Daarnaast willen wij stimuleren dat aan de randen van het industrieterrein bedrijven kunnen vestigen in een lagere milieuhindercategorie."

Mooie bijvangst

Harald: "De oplossing zit hem vooral in de 'bijvangst': meer wederzijds begrip tussen bewoners en ondernemers. Dat is ontstaan doordat er een gesprek op gang kwam. Tijdens de bijeenkomsten en in de klankbordgroep. Een concreet voorbeeld van wat ondernemers en bewoners met elkaar hebben afgesproken is een klachtenformulier op de website van de bedrijvenvereniging. Dat was er niet, waardoor bewoners nergens terecht konden als zij bijvoorbeeld geluidoverlast ervoeren. Ze weten elkaar beter te vinden."


Verteld door

Heukels-H 200 200

Harald Heukels

beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

gemeente Haaksbergen

hm.heukels@haaksbergen.nl

Rexwinkel-H 200 200

Harm Rexwinkel

wijkcoördinator Maatschappelijke Ontwikkeling

gemeente Haaksbergen

hh.rexwinkel@haaksbergen.nl