Waterzuivering Koningshoeven

“Abdij Koningshoeven gaat circulair. Wij zitten als monnik niet te wachten op de economische waarde van het landschap. Wij moeten ons patrimonium simpelweg mooier achterlaten dan wij het gekregen hebben van onze voorgangers. Dit is een innerlijke gedrevenheid die wij delen. Én wij vinden elkaar aardig. Én humor helpt je ook verder."

Ons participatieverhaal start bij ons eerste gesprek hier in het proeflokaal. István: "Ik liep al langer met het idee in mijn hoofd voor een tropische-planten-waterzuivering bij de Brouwerij van La Trappe en zocht toegang tot het klooster. Tijdens onze eerste kennismaking hier in het proeflokaal, stond Broeder Isaac plotseling op en stopte mijn schetsen onder zijn arm. Hij liep rechtstreeks naar de directeur van de brouwerij, aan de andere zijde van de zaal. En hij zei: "Zo gaan we dat maken hier en niet anders."

Wanneer je er samen in gelooft, ga je er ook écht voor

Een abdij die er écht voor gaat: circulair worden op het terrein en in de brouwerij. Met water als drager van sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Water als vliegwiel voor de kwekerij die werkt met mensen uit de voormalige werkvoorziening. Water uit eigen zuivering, De Biomakerij, zo schoon dat het geschikt is voor de kwekerij en voor het verdroogde land daaromheen.

Samen met een waterschap dat dit écht steunt, terwijl ze er financieel geen belang bij hebben. In tegendeel, ze verliezen de zuiveringslasten, wanneer de brouwerij zelf gaat zuiveren en niet langer loost op de riolering. Maar de bestuurders van waterschap De Dommel hebben hierin een helder standpunt ingenomen. “Bedrijven die zelf willen zuiveren helpen we!” Om zo samen met het bedrijfsleven invulling te geven aan andere waarden, zoals een betere waterkwaliteit, een goed ondernemersklimaat en een betere leefomgeving.

Koingshoeve

Participatie-avonturen

Wanneer je gelooft dat het mooier kan, laat je je niet ontmoedigen. Onze eerste kennismaking was anderhalf jaar geleden. Nu zijn de plannen klaar en staan we op het punt om te gaan bouwen. Het was alleen nog even wachten op de omgevingsvergunning….

Onderweg hebben we in plaats van een stuurgroep een versnellingsgroep opgericht. In deze groep zitten de wethouder, het waterschapsbestuur en de Prior. Alle leden hebben als taak gekregen om hun eigen netwerk te benutten om het project te versnellen. Niet sturen en beslissen, maar versnellen!

We zijn samen naar Hongarije geweest, dit smeedt goede banden. In Budapest hebben we een bestaand voorbeeld van ons zuiveringssysteem bekeken.

De praktijk blijkt steeds weerbarstig. Ondanks de versnellingsgroep hebben we lange tijd gewacht op onze omgevingsvergunning. We stonden klaar om te gaan bouwen. Maar bij de omgevingsdienst wisten ze in eerste instantie niet goed hoe ze ons plan moesten vergunnen. En bij twijfel geldt direct het zwaarste vergunningen-regime. Gelukkig hadden we een ander voorbeeld in de regio van een afvalwaterzuivering in eigendom en beheer van particuliere bedrijven – de AWZI van Fuji, Coca-Cola, Agristo en IFF. De vergunning van deze zuivering was het voorbeeld voor onze vergunning. We starten 26 januari 2018 met de bouw, die een kleine 5 maanden gaat duren.

koningshoeve 3

Leerervaringen

Wat je nodig hebt is een lange adem en positiviteit. Het is nu eenmaal een complex en ingewikkeld proces. Onderweg vinden we steeds beren op de weg.

Het is de kunst om iets positiefs te halen uit elke tegenstelling. Om steeds een nieuw zijpad in te slaan. Door steeds een nieuwe list te verzinnen blijf je het proces op gang houden. Zo hielpen wij de omgevingsdienst aan die voorbeeldvergunning van elders.

We moeten wel oppassen om niet op de stoel van (mede-)ambtenaren te gaan zitten. Wij willen nu eenmaal sneller aan de slag dan lukt en zijn steeds op zoek naar doorzettingsmacht.

Laatst hing in het Feyenoord stadion een groot spandoek waarop stond: we zijn niet te stoppen we blijven NU gaan. "Dat is mijn lijfspreuk", zegt István aan het eind van het gesprek. "We gaan gewoon door! We gaan het gewoon doen! Alsof het allemaal zo gewoon is, wat we doen."


Verteld door

István Koller

Accountmanager industrie waterschap de Dommel

ikoller@dommel.nl

Broeder Isaac

Prior van Abdij Koningshoeven, brouwerij La Trappe