Evaluatie

Je kijkt terug of leert wat een volgende keer beter kan

In de evaluatiefase kijk je naar de beoogde impact, ook in het samenspel. Samenwerkingspartners waarderen met elkaar de route die zij afleggen. Tussentijds en aan het eind van de rit. Om bij te kunnen sturen. En om de maatschappelijke betekenis te bespreken van het project: hebben we voor elkaar gekregen wat we wilden?

Welke informatie heb je nodig?

Participatie in de evaluatiefase richt zich op meten, monitoren of evalueren. Je bent op zoek naar gebruikerservaringen of gemeten data.

Participatiedoel

Als je gaat evalueren of monitoren, wil je

  • gebruikerservaringen ophalen
  • de impact meten of monitoren en
  • het afgelegde proces evalueren

De uitkomsten van evaluatie kunnen handvatten bieden om in het
vervolgproces bezwaren te voorkomen.

Doelgroepen

Ervaringsdeskundigen als bewoners, eerder betrokkenen, collega’s van onderzoek & informatie en dataverzamelaars zijn belangrijke bronnen.

Waar richt de participatie zich op?

  • inzicht in de gewenste impact
  • hebben we voor elkaar gekregen wat we wilden?

Werkvormen

In de evaluatiefase gebruik je werkvormen die je inzicht bieden in de gewenste impact.


Evaluatiefase