Aanpak: Participatiekompas

Met het participatiekompas maak je een participatieaanpak op maat. Het helpt je vanuit verschillende invalshoeken of perspectieven te onderbouwen waarom welke mensen en organisaties op welk moment de samenwerking zoeken. Ze helpen je een aanpak te maken.

OGW_windroos_880px Wat wil je bereiken? Waarom wil je samenwerken Met wie wil je aan tafel Wanneer wil je samenwerken? Hoe ga je samenwerken? Hoe weeg je de samenwerking?

Hotspots

Wat wil je bereiken?

Waarom wil je samenwerken

Met wie wil je aan tafel

Wanneer wil je samenwerken?

Hoe ga je samenwerken?

Hoe weeg je de samenwerking?