Plan

Je werkt aan een plan of programma, hebt een belang, of wilt inbreng leveren

De participatie op dit deel van de route richt zich op de vraag wie de handen ineen willen – of zouden moeten – slaan. En wat gemeenschappelijke belangen zijn achter standpunten van allerlei partijen. Ook communicatie komt om de hoek kijken: hoe maken we zichtbaar wat we (gaan) doen en nodigen we uit om aan te haken?

Participatiedoel

Als overheid werk je in deze fase aan het maken van een omgevingsplan of programma. In deze kerninstrumenten haal je opvattingen en overtuigingen op bij allerlei vertegenwoordigers. Die je gebruikt om beleidsuitgangspunten te formuleren voor gebieden.

Doelgroepen

Vertegenwoordigers als groepen gebruikers, natuur- en milieuorganisaties,
patiëntenorganisaties, gebieds- of energiecoöperaties,  mobiliteitsorganisaties, beleidsmedewerkers en gebiedskenners kunnen helpen bij het aanreiken van afwegingen.

Waarop richt de participatie  zich?

  • ophalen van argumenten
  • toetsen van een concreet plan; eerst abstract, dan concreet
  • werken met stellingen en standpunten om keuzes te kunnen maken

Werkvormen

In de planfase gebruik je werkvormen die helpen bij het ophalen van argumenten of toetsen van een concreet plan. Denk aan een lagerhuisdebat, werken met stellingen en standpunten, of een forum houden.


Planfase

Debatteren over omgevingsplan Zoeterwoude

"In de gemeente Zoeterwoude wonen veel agrariërs. We hebben een hoop landbouwgrond. Om te oefenen met de toekomstige wet, besloten we daarom een omgevingsplan voor het landelijk gebied te gaan maken. In een debatavond bespraken we de resultaten van het proces."