Realisatie

Je doet mee in de uitvoering of wilt iets voor elkaar krijgen

In de realisatiefase draait het om het uitvoeren van concrete projecten, die zichtbaar zijn in de omgeving. Er wordt bijvoorbeeld een brug gebouwd, of een landschap wordt anders ingericht. Waar draait de participatie om in beide processen?

Doelgroepen

Kennispartners als omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, kennisinstellingen,
dataverzamelaars, specialisten van (andere) overheden, en burgeronderzoekers (citizen scientists) kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van een een omgevingsverordening, omgevingsplan of waterschapsverordening.

Waar richt de participatie zich op?

  • helder maken van grenzen
  • afwegen van kosten en baten
  • risico’s in een gebied
  • risico’s voor specifieke groepen

Werkvormen

Participatie is gericht op het verkrijgen van kennis en objectieve data om kaders te kunnen stellen. Werkvormen die je gebruikt richten zich op het helder krijgen van de grenzen, kosten en baten of mogelijke risico’s in een gebied of voor specifieke groepen.

Participatie bij omgevingsvergunning of projectbesluit

Bij het maken van een omgevingsvergunning of projectbesluit werk je eraan om toetsing- en handhavingscriteria voor belanghebbenden transparant in balans te brengen.

Doelgroepen

Een aanvrager heeft vanzelfsprekend te maken met allerlei belanghebbenden. Mensen die voor- of nadeel kunnen ondervinden als gevolg van het plan. Tegelijk kunnen medewerkers beheer en onderhoud, inspecteurs, vergunningverleners of opsporingsambtenaren bijdragen aan de gebruikswaarde van een vergunning of de uitvoering van een initiatief.

Realisatiefase

In de realisatiefase werk je met methoden die helpen de bedoeling achter de normen helder te krijgen. Of om afspraken te maken over beheer en onderhoud. Je wilt ook samenhang tussen de belangen in beeld brengen. Of met de belanghebbenden toewerken naar acceptatie van belangen.


Realisatiefase

Vergunningentafel in Westland

Met een bezoek aan de vergunningentafel kan een initiatiefnemer, voordat hij een vergunning aanvraagt, bij de gemeente checken of die aanvraag überhaupt kans van slagen heeft. Dat scheelt tijd en geld in vergelijking met het direct aanvragen van een vergunning.