Participatie in de omgevingsvisie

De wetgever vindt het belangrijk dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties invloed kunnen uitoefenen op de omgevingsvisie.

Heeft een overheid een omgevingsvisie gemaakt? Dan moet daarin staan hoe  burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding betrokken zijn. En wat de resultaten daarvan zijn. Deze motiveringsplicht is geregeld in artikel 10.7 van het Omgevingsbesluit. De overheid mag zelf weten hoe zij daar invulling aan geeft. Wie een overheid bij de vroegtijdige participatie betrekt, hangt af van het type omgevingsvisie: de aard, de omvang en invloed op de fysieke leefomgeving.

Meer informatie

Meer informatie over participatie bij het maken van een omgevingsvisie staat in de routekaart. Een aantal praktijkverhalen gaan specifiek over participatie bij de omgevingsvisie.