Handreikingen en codes

Er zijn allerlei  handreikingen, toolkits en codes voor participatie. Hieronder vindt u linkjes naar allerlei handige sites.

Participatiewijzer

participatiewijzer

Online Participatietools

open stad gemeente amsterdam tegel

Right to Challenge

Participatiehandvest

participatiehandvest VEH tegel

Handreiking participatie

handreiking participatie RIVM

Kennisbank participatie

kennisbank participatie

Omgevingsparticipatie

participatie NLVOW tegel

Participatie groot project