Handreikingen en codes

Voor goede interactie op een gelijkwaardig speelveld hebben diverse organisaties handreikingen, toolkits en codes voor participatie gemaakt. Hieronder vindt u linkjes naar allerlei handige sites.

Participatiewijzer

participatiewijzer

Democratic Challenge

democraticchallenge_tegel

Right to Challenge

Participatiehandvest

participatiehandvest VEH tegel

Handreiking participatie

handreiking participatie RIVM

Kennisbank participatie

kennisbank participatie

Omgevingsparticipatie

participatie NLVOW tegel

Participatie groot project

LSA voor Bewonersinitiatief

LSA bewoners 5 punten van onderzoek_tegel

Inzichten over burgerparticipatie bij nationale visievorming

NOVI