Praktische links naar externe websites

Voor goede interactie op een gelijkwaardig speelveld hebben diverse organisaties handreikingen, toolkits en codes voor participatie gemaakt. Hieronder vindt u linkjes naar allerlei handige sites.

Participatiewijzer

Democratic Challenge

Right to Challenge

Participatiehandvest

Handreiking participatie

Kennisbank participatie

Omgevingsparticipatie

Participatie groot project

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners