Licht in de Omgevingswet

Licht kan wenselijk zijn of juist hinderlijk. Vanuit het oogpunt van gezondheid is het belangrijk dat er voldoende daglicht in bouwwerken komt. Dit heet daglichttoetreding. Daarnaast is ook voldoende zonlicht op gebouwen, tuinen, terrassen en speelplekken belangrijk. Een toename van schaduw – door nieuwbouw of andere ruimtelijke ontwikkelingen – kan ongewenst zijn. Dit is het onderwerp bezonning. Tot slot kan kunstlicht leiden tot diverse vormen van lichthinder.

Daglichttoetreding

Voldoende daglicht in bouwwerken is belangrijk voor de gezondheid van mensen.

Bezonning

Bezonning is een van de afwegingsaspecten voor de ruimtelijke kwaliteit.

Lichthinder

Kunstmatige verlichting kan verschillende soorten negatieve effecten veroorzaken.