Belang luchtkwaliteit

De Omgevingswet zorgt voor een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Ook lucht is daar onderdeel van. Luchtverontreiniging kan zorgen voor negatieve gezondheidseffecten bij mensen. Ook kan het een negatief effect hebben op de natuur.

Waarom luchtkwaliteit belangrijk is

De kwaliteit van de buitenlucht is belangrijk voor de gezondheid van mensen en het milieu. Luchtverontreiniging kan effecten hebben op de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel. Het leidt vooral bij kinderen, ouderen en mensen die al een luchtwegaandoening of hart- en vaatziekte hebben, tot verhoogde gezondheidsrisico’s.

Ook kan luchtverontreiniging een negatief effect hebben op de natuur. Bijvoorbeeld door een overmaat aan stikstof, wat voor verzuring en vermesting zorgt.

Verschil tussen emissie en immissie

Bronnen van uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht (in vaktaal: luchtemissies) zijn bedrijven, het verkeer en de scheepvaart. Maar ook activiteiten van burgers kunnen een bron zijn. Denk bijvoorbeeld aan particuliere houtkachels. Het gaat daarbij om stoffen afkomstig van de bron (emissies) naar de lucht. Deze stoffen verspreiden zich via de lucht en veroorzaken zo een belasting op de woon- en leefomgeving: de immissie.