Zoeken in deze site

Begrip: Resultaatsverplichting

Bij een resultaatsverplichting moeten omgevingswaarden binnen een bepaalde tijd worden bereikt. Wanneer ze zijn bereikt, mogen ze niet meer worden overschreden.

Begrip: Inspanningsverplichting

Bij een inspanningsverplichting moet het bevoegd gezag er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er wordt voldaan aan de kwaliteitsaspecten die voor de omgevingswaarde gelden. Overschrijdingen van de kwaliteit van de omgevingswaarde moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Voor een aantal inspanningsverplichtingen is een termijn gesteld. Die termijn vormt in die gevallen dan het richtpunt voor het voldoen aan deze omgevingswaarden.