Luchtverontreiniging en gezondheid

Luchtverontreiniging kan zorgen voor negatieve gezondheidseffecten bij mensen. Ook kan het een negatief effect hebben op de natuur.

Gezondheidseffecten

De kwaliteit van de buitenlucht is belangrijk voor de gezondheid van mensen en het milieu. Luchtverontreiniging kan effecten hebben op de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel. Het leidt vooral bij kinderen, ouderen en mensen die al een luchtwegaandoening of hart- en vaatziekte hebben, tot verhoogde gezondheidsrisico’s.

Effect op natuur

Luchtverontreiniging kan een negatief effect hebben op de natuur. Verontreinigde lucht slaat neer op onder andere weilanden, sloten en bos en komt zo het in het water en de grond terecht (in vaktaal 'depositie'). Dat gebeurt bijvoorbeeld met de stikstof uit de lucht. Een overmaat aan stikstof kan voor verzuring en vermesting zorgen.