Lucht in de omgevingsverordening

De provincie kan in haar omgevingsverordening een lokale omgevingswaarde of (instructie)regels stellen over lucht. De omgevingsverordening is een instrument van de Omgevingswet.

Lokale regels over lucht

De provincie kan een lokale omgevingswaarde of (instructie)regels stellen over lucht in de omgevingsverordening. Maar dit mag alleen als:

  • het gaat om een provinciaal belang dat niet op een doelmatige en doeltreffende wijze door een gemeente kan worden behartigd, of
  • dit nodig is voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van taken en bevoegdheden

Voorbeeld: natuur

Onder de taken van de provincie valt het thema natuur. De provincie kan een strengere omgevingswaarde stellen voor bijvoorbeeld stikstofoxiden (NOx) als dat nodig is om kwetsbare natuur te beschermen tegen verzuring. Hier koppelt de provincie beoordelingsregels aan.