Activiteiten natuur

Wanneer er activiteiten worden verricht in een Natura 2000-gebied of in een gebied met beschermde flora en fauna kan een vergunningverplichting bestaan.

Natura-2000 activiteit

Wanneer er een activiteit wordt uitgevoerd in een Natura 2000-gebied, spreken we van een Natura-2000 activiteit. Hier is meestal een omgevingsvergunning voor nodig. Deze kan worden verleend na een beoordeling van de activiteit.

Flora- en fauna activiteit

Wanneer een activiteit mogelijke gevolgen heeft voor van nature in het wild levende dieren of planten, spreken we van een flora- en fauna-activiteit. Hier is ook meestal een omgevingsvergunning voor nodig. Deze kan net als bij de Natura-2000 activiteit worden verleend na een beoordeling van de activiteit.

Het vellen en beheren van houtopstanden

Het vellen en beheren van houtopstanden is een activiteit in de Omgevingswet. Er gelden hiervoor algemene regels.