Bescherming van houtopstanden

Bomen en bossen vallen onder houtopstanden en vervullen een belangrijke en unieke functies in onze fysieke leefomgeving. Bescherming van houtopstanden is een onderdeel van de Omgevingswet. Door de lange ontwikkelingstijd van bossen is deze bescherming van groot belang.

Functie te beschermen houtbestanden

Bomen en bossen vallen onder houtopstanden en moeten vanwege hun unieke functies beschermd worden.

Wetsinstrumenten om houtbestanden te beschermen