Bescherming van gebieden

Er zijn verschillende aangewezen gebieden in Nederland die voor flora en fauna van groot belang zijn. Dit zijn de Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland-gebieden en andere bijzondere natuurgebieden en landschappen. Deze gebieden worden beschermd door verschillende wetsinstrumenten.

Te beschermen gebieden

De Omgevingswet bevat instrumenten om natuurgebieden te beschermen. Om welke natuurgebieden gaat het dan?

Wetsinstrumenten om natuurgebieden te beschermen