Bescherming van soorten

Door een groot aantal activiteiten en invloeden staat het voortbestaan van veel soorten onder druk. Daarom is soortenbescherming een onderdeel van de Omgevingswet. Met verschillende wetsinstrumenten is het mogelijk om te zorgen voor de bescherming van flora en fauna. Dit voorkomt achteruitgang van de biodiversiteit.

Te beschermen soorten

Soortenbescherming vindt plaats binnen en buiten het natuurnetwerk Nederland (NNN).

Wetsinstrumenten om de soorten te beschermen