Handel en bezit planten en dieren

Onttrekking van planten en dieren aan de natuur is een belangrijke oorzaak van de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit. Er is een toenemende afname van het aantal soorten. Dit is niet alleen op wereldniveau relevant, maar ook op landelijk niveau voor in Nederland beschermde soorten.

De in- en uitvoer binnen en buiten de Europese Unie van soorten of producten gemaakt van deze soorten, is geregeld door CITES en Europese regelgeving.