Beren op de weg

Participatie is een sleutelbegrip binnen de Omgevingswet. Hoe serieus de ambities rondom participatie en inspraak ook zijn, de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Veel ambtenaren zetten de stap naar participatie (nog) niet. Veel participatietrajecten zijn vormvrij en dat maak veel ambtenaren huiverig. Ze zien allerlei 'beren op de weg', in de vorm van zinnetjes die in hun hoofd rondzingen. Bijvoorbeeld: "Deze groep is niet representatief, hoe kan ik dan draagvlak meten?". Of: "Dit onderwerp is nog zo nieuw, ik weet niet waar ik moet beginnen." Op deze pagina  noemen we 13 beren, inclusief tips om ze te verjagen.