Behoud van ruimte toekomstige functies van nationaal belang

Behoud van ruimte voor een aantal toekomstige functies van nationaal belang is nodig voor ontwikkelingen die alleen op sommige locaties kunnen plaatsvinden. De rijksoverheid moet daarbij zoveel mogelijk voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen in de weg gaan staan van bestaand gebruik. In het Besluit kwaliteit leefomgeving is daarom een aantal reserveringsgebieden opgenomen. Binnen deze gebieden kan een gemeente in het omgevingsplan niet alle functies en activiteiten toelaten.

Grote rivieren

In de reserveringsgebieden Rijntakken en Maas zijn niet alle ontwikkelingen toegestaan.

Wegen en spoorwegen

In de reserveringsgebieden voor auto(snel)wegen en hoofdspoorwegen zijn geen permanente bouwwerken toegestaan.

Buisleidingen

In de reserveringsgebieden voor buisleidingen van nationaal belang zijn niet alle activiteiten toegestaan.

Parallelle Kaagbaan

In het reserveringsgebied ‘parallelle Kaagbaan’ (Schiphol) zijn geen nieuwe functies of activiteiten toegestaan.