Toegankelijkheid gebouwen en openbare buitenruimten

Het is belangrijk dat gebouwen en openbare buitenruimten toegankelijk zijn voor personen met een handicap. Voor bouwwerken staan hiervoor eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Voor openbare buitenruimten moet de overheid hier rekening mee houden in omgevingsplannen, projectbesluiten en omgevingsverordeningen.

Personen met een handicap

Volgens het VN-verdrag moeten gebouwen en openbare buitenruimten toegankelijk zijn voor personen met een handicap.

Gebouwen

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan regels over de toegankelijkheid voor personen in bouwwerken.

Openbare ruimten

In het omgevingsplan moet de gemeente rekening houden met de toegankelijkheid voor de inrichting van de openbare buitenruimte.

Richtlijn toegankelijkheid

Deze publicatie van kennisplatform CROW bevat richtlijnen voor het toegankelijk inrichten van de openbare buitenruimte.

Casus toegankelijkheid

Fictief voorbeeld over toegankelijk­heid illustreert de rollen en de sturingsstijl die een gemeente kan innemen.