Toegankelijkheid openbare ruimten

De gemeente moet in het omgevingsplan rekening houden met de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Dit geldt voor nieuwe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de inrichting van de openbare buitenruimte.

Verplichte afweging

Artikel 5.162 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) verplicht de gemeente om die afweging te maken bij nieuwe ontwikkelingen en herstructureringen in het kader van het omgevingsplan. Ook moet de gemeente die afweging maken bij bijvoorbeeld het stellen van regels over de bruikbaarheid van de openbare weg, zoals winkeluitstallingen en het plaatsen van hekken en fietsen.

Deze verplichting geldt ook voor:

  • een omgevingsverordening, als de provincie regels over activiteiten stelt met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (Bkl, artikel 7.1)
  • een projectbesluit (Bkl, artikel 9.1)