Toegankelijkheid voor personen met een handicap

Het is belangrijk dat gebouwen en openbare buitenruimten toegankelijk zijn voor personen met een handicap. Zij kunnen dan makkelijker en beter deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Het Gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties (VN) speelt hierin ook een grote rol.

Het betekent niet dat álle gebouwen en openbare buitenruimten bereikbaar moeten zijn voor personen met een handicap. In de natuur bijvoorbeeld is bereikbaarheid voor iedereen niet altijd mogelijk of wenselijk. Toch is ook in natuurgebieden vaak nog veel te verbeteren aan de toegankelijkheid.

In de casus toegankelijkheid en de Omgevingswet ziet u hoe een gemeente de instrumenten van de Omgevingswet hiervoor kan gebruiken.

VN Gehandicaptenverdrag

Het VN Gehandicaptenverdrag 'VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap' versterkt de positie van mensen met een handicap. Zij moeten zonder problemen in gebouwen en openbare buitenruimten kunnen komen. Volgens het verdrag moet de overheid daarvoor zorgen. VN-landen moeten hiervoor passende maatregelen nemen. Nederland doet dit door eisen aan bouwwerken vast te leggen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). En door een instructieregel in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) op te nemen.