Trillingen

Trillingen kunnen nadelige gevolgen hebben op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De ongewenste negatieve effecten zijn van invloed op het welzijn. Ze kunnen ook materiële schade aan gebouwen en andere zaken veroorzaken.

De Omgevingswet beschermt bepaalde (delen van) gebouwen. Overheden kunnen diverse instrumenten inzetten om negatieve gevolgen van trillingen te voorkomen of te verminderen.

Gebouwen en locaties

Beschermen van in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) aangewezen gebouwen en locaties tegen trillingen.

Dit verandert er

De belangrijkste veranderingen rond trillingen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.