Trillingen en omgevingsverordening

De provincie kan in de omgevingsverordening regels over trillingen vaststellen. Of een provincie kan via instructieregels regels over trillingen in het omgevingsplan laten opnemen.

Regels stellen onder voorwaarden

Het aspect trillingen is vooral een lokaal probleem dat de gemeente in het omgevingsplan regelt. Het zal niet vaak voorkomen dat een provincie regels over trillingen in een omgevingsverordening opneemt. De provincie mag voor de toedeling van functies aan locaties instructieregels stellen voor trillingen in het omgevingsplan.

Instructieregels mogen alleen als:

  • het gaat om een provinciaal belang dat niet op een doelmatige en doeltreffende wijze door een gemeente kan worden behartigd, of
  • als dit nodig is voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van taken en bevoegdheden

Een provincie mag alleen direct werkende regels stellen als het onderwerp niet doelmatig en doeltreffend met een instructieregel of een instructie kan worden geregeld.