Trillingen en omgevingsvisie

Provincies en gemeenten kunnen langetermijndoelen, ambities en beleidskeuzes voor trillingen vastleggen in hun omgevingsvisie.

Trillingen als integraal onderdeel gezondheid en woon- en leefklimaat

De omgevingsvisie van een provincie of een gemeente kan beschrijven hoe het onderwerp trillingen doorwerkt. Bijvoorbeeld in een programma, omgevingsplan of project. Het aspect trillingen kan daarbij integraal onderdeel zijn van onderwerpen. Bijvoorbeeld van gezondheid. Maar ook van het gewenste woon- en leefklimaat in specifieke gebieden en gebouwen. Het bevoegd gezag bepaalt daarbij zelf de beleidsdoelen en de plek van trillingen daarin.

Het ligt overigens niet voor de hand dat het aspect trillingen een prominente rol in een omgevingsvisie speelt.