Water in de Omgevingswet

De Omgevingswet voegt wetten over de fysieke leefomgeving samen. Daaronder valt ook veel wetgeving over water. Zoals over waterkwaliteit, waterhoeveelheid (waterkwantiteit) en waterveiligheid. Ook gaat het over verschillende soorten water. Bijvoorbeeld grondwater of zwemwater.

Deze pagina's geven uitleg over:

  • wat het onderwerp inhoudt
  • welke instrumenten en activiteiten uit de Omgevingswet een rol spelen
  • wat de belangrijkste veranderingen zijn rond de komst van de Omgevingswet

Oppervlaktewaterkwaliteit

De kwaliteit van ons water in meren, kanalen en rivieren is belangrijk. Want we gebruiken het om in te zwemmen, maar ook voor transport en drinkwaterwinning.

Grondwater

Het is een collectief belang om grondwater te beschermen: meer dan de helft van ons drinkwater wordt bereid uit grondwater.

Zwemwater

Meer informatie over zwemlocaties: zwemmen in oppervlaktewater van meren en plassen.

Drinkwater

Meer informatie over hoe het omgevingsrecht het drinkwater beschermt.

Stedelijk afvalwater

Met stedelijk afvalwater bedoelt de wet vooral huishoudelijk afvalwater dat via de riolering wegstroomt.

Mariene wateren

Marien water is de vakterm voor de Nederlandse territoriale zee en kustwater, inclusief zeebodem en ondergrond.