Zoeken in deze site

Begrip: Oppervlaktewater

Kijk hiervoor bij het oppervlaktewaterlichaam.

De begripsomschrijving van oppervlaktewaterlichaam is in lijn met de jurisprudentie van de Hoge Raad over het begrip ‘oppervlaktewater' uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, dat in die wet overigens niet was gedefinieerd.

Begrip: Oppervlaktewaterlichaam

Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, en de bijbehorende bodem, oevers, alsmede flora en fauna.