Drinkwater

De Omgevingswet beschermt de kwaliteit van al het grond- en oppervlaktewater. Er geldt een extra bescherming voor water dat gebruikt wordt voor drinkwater.

Belang drinkwaterbescherming

De Omgevingswet biedt extra bescherming voor water dat gebruikt wordt voor drinkwater.

Drinkwater en instrumenten

Voor drinkwater zijn de volgende instrumenten van belang:

Activiteiten

Drinkwater is bij een aantal activiteiten uit de Omgevingswet van betekenis.

Dit verandert er

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er een aantal wijzigingen rond drinkwater.