Drinkwater in de omgevingsvisie

In de provinciale of gemeentelijke omgevingsvisie kan het onderwerp drinkwater aan de orde komen.

Grondwaterbeheer

Grondwater is een van de bronnen voor drinkwater. De taken rond grondwaterbeheer zijn verdeeld over gemeente, provincie en waterschap. In de omgevingsvisie van een provincie of de omgevingsvisie van een gemeente kan het onderwerp drinkwater aan bod komen.

Waterschap

Een waterschap maakt geen omgevingsvisie. Het waterschap kan als waterbeheerder zijn ambities en beleidskeuzes wel in een visie of ander beleidsdocument aangeven. Het bevat dan de langetermijnvisie van het waterschap.

Samenwerken is belangrijk

Samenwerking op ambtelijk en bestuurlijk niveau is belangrijk om de taken rond drinkwater van verschillende overheden op elkaar af te stemmen. Het ligt daarom voor de hand het waterschap te betrekken als gemeenten en provincies hun omgevingsvisies opstellen.

Meer informatie