Drinkwater en omgevingswaarde

De overheid beschermt oppervlaktewater en grondwater om drinkwater van te maken via het omgevingsrecht. Voor grondwater en oppervlaktewater zijn er rijksomgevingswaarden. Provincies kunnen in een omgevingsverordening omgevingswaarden stellen voor grondwater en voor oppervlaktewater dat niet in beheer is bij het Rijk.

Rijksomgevingswaarden in Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Voor grondwater en oppervlaktewater zijn er rijksomgevingswaarden. Ze zijn erop gericht de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater in het algemeen te beschermen.

De wet stelt dat grondwater moet voldoen aan een goede chemische (wat voor stoffen erin zitten) en kwantitatieve (hoeveelheid) toestand.  Oppervlaktewater moet voldoen aan een goede chemische en ecologische (milieukundige) toestand.

Daarnaast stelt de wet aanvullende eisen voor water dat drinkwaterbedrijven winnen om er drinkwater van te maken. Deze rijksomgevingswaarden voor waterwinlocaties zijn opgenomen in artikel 2.17 en bijlage 5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Omgevingswaarden in omgevingsverordening

Provincies kunnen in een omgevingsverordening omgevingswaarden stellen voor grondwater en voor oppervlaktewater dat niet in beheer is bij het Rijk. Deze omgevingswaarden mogen alleen strenger zijn dan, of aanvullend zijn op, de rijksomgevingswaarden.

Meer informatie