Drinkwater: wat verandert er?

Wat verandert er bij inwerkingtreding van de Omgevingswet als het om drinkwater gaat?

De wijzigingen voor drinkwater zijn beperkt en betreffen het volgende:

  • de milieukwaliteitseisen voor grondwater en oppervlaktewater komen onder de Omgevingswet terug als omgevingswaarden
  • de provincie kan omgevingswaarden stellen voor een drinkwaterrelevante stof

Meer informatie