Grondwater

De Omgevingswet zorgt voor een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Grondwater is onderdeel van die fysieke leefomgeving. En verdient bescherming: meer dan de helft van ons drinkwater wordt bereid uit grondwater.

Grondwater gaat voorbij aan bestuursgrenzen. Er is dus een collectief belang. Daarom is samenwerking nodig om het grondwater goed te beheren.

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden voor grondwater liggen bij provincie, Rijk, waterschap en gemeente.

Dit verandert er

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er een aantal wijzigingen rond grondwater.