Grondwater en waterschapsverordening

Regels voor activiteiten

Een  waterschap kan in de waterschapsverordening regels stellen aan activiteiten die de grondwaterkwaliteit kunnen beïnvloeden. Deze regels kunnen volgen uit de waterprogramma’s of uit een provinciale instructieregel.

Voorbeeld regel in waterschapsverordening

Aan een niet-vergunningplichtige grondwateronttrekking kan de overheid als regel stellen dat de initiatiefnemer moet voorkomen dat de onttrekking de verontreinigingspluim zodanig beïnvloedt dat deze de milieudoelen voor het watersysteem bedreigt.

Vergunningplicht

Het waterschap kan in de waterschapsverordening ook een verbod opnemen om een activiteit te verrichten zonder omgevingsvergunning.