Oppervlaktewaterkwaliteit en waterschapsverordening

Aan lozingsactiviteiten op regionaal water kan de waterbeheerder regels stellen in de waterschapsverordening.

Dit kunnen inhoudelijke regels zijn, maar het kan ook gaan om het toewijzen van melding- en vergunningplichten.

De waterbeheerder houdt bij het stellen van de regels rekening met de provinciale omgevingsverordening en de waterprogramma’s.

Meer informatie