Belang oppervlaktewaterkwaliteit

Het Rijk en de regionale overheden zijn samen verantwoordelijk voor het behalen van omgevingswaarden en overige doelstellingen van oppervlaktewaterkwaliteit.

Belang oppervlaktewaterkwaliteit

De oppervlaktewaterkwaliteit is van invloed op onderdelen van de leefomgeving. Andersom kunnen activiteiten effecten hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit. Dit water wordt bijvoorbeeld gebruikt om in te zwemmen, maar ook voor transport en drinkwaterwinning. Oppervlaktewater is ook belangrijk voor natuurbeheer. Al deze vormen van gebruik stellen eisen aan het oppervlaktewater.

Wat valt onder oppervlaktewater?

Oppervlaktewater is al het water in meren, sloten, plassen, vijvers, kanalen, beekjes en rivieren. Dus op wat plassen regenwater na, is dit al het zichtbare water buiten.

Wat valt niet onder oppervlaktewater?

Marien water (zout water) komt niet voor op de pagina's over oppervlaktewaterkwaliteit. Zie daarvoor de overzichtspagina mariene wateren.

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

Het Rijk en de regionale overheden zijn samen verantwoordelijk voor het behalen van omgevingswaarden en overige doelstellingen van oppervlaktewaterkwaliteit. Hiervoor gelden wettelijke regels. Daarnaast hebben de verschillende waterbestuurders en de betrokken maatschappelijke organisaties in november 2016 de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater ondertekend. Hierin is onder meer afgesproken om de belasting van grond- en oppervlaktewater met mest- en voedingsstoffen (in vaktaal: nutriënten), gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten verder aan te pakken. De minister van Economische Zaken en Klimaat is hierbij verantwoordelijk voor het mestbeleid. Onder de Omgevingswet krijgt de aanpak via verschillende instrumenten gestalte.

Instrumenten

Voor oppervlaktewaterkwaliteit zijn de volgende instrumenten van belang:

Overige aspecten