Mariene wateren

De Omgevingswet zorgt voor een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Marien water is een onderdeel van die fysieke leefomgeving. Marien water is de vakterm voor het zoute water van het Nederlandse deel van de Noordzee.

Belang mariene wateren

Het Nederlandse deel van de Noordzee is een ecosysteem dat bescherming verdient.

Mariene wateren en instrumenten

Voor mariene wateren zijn de volgende instrumenten van belang:

Mariene wateren en activiteiten

Mariene wateren zijn bij een aantal activiteiten van betekenis.

Dit verandert er

De wijzigingen voor mariene wateren bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn beperkt.