Mariene wateren

De Omgevingswet zorgt voor een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Marien water is een onderdeel van die fysieke leefomgeving. Marien water is de vakterm voor het zoute water van het Nederlandse deel van de Noordzee.

Wat mariene wateren zijn

Onder mariene wateren verstaan we de zee, inclusief de zeebodem en de ondergrond.

Voorbereiding programma

Er gelden regels voor de voorbereiding van het programma van maatregelen mariene strategie.

Instrumenten

Voor mariene wateren zijn de volgende instrumenten van belang:

Dit verandert er

De wijzigingen voor mariene wateren bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn beperkt.