Mariene wateren

De Omgevingswet zorgt voor een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Marien water is een onderdeel van die fysieke leefomgeving. Marien water is de vakterm voor het zoute water van het Nederlandse deel van de Noordzee.

Dit zijn mariene wateren

Onder mariene wateren verstaan we de zee, inclusief de zeebodem en de ondergrond.

Activiteiten in de Noordzee

In het Besluit activiteiten leefomgeving staan verschillende regels voor activiteiten in de Noordzee.

Dit verandert er

De wijzigingen voor mariene wateren bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn beperkt.