Mariene wateren en rijksinstructieregels

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is in artikel 3.1 een rijksinstructieregel opgenomen over mariene wateren.

Rijksinstructieregel mariene wateren

Deze instructieregel geeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de opdracht om van mariene wateren:

  • een eerste (de wet spreekt van 'initiële') beoordeling uit te voeren
  • de 'goede milieutoestand' te omschrijven
  • de milieudoelen en de indicatoren die daarbij horen vast te stellen

De minister doet dit in overeenstemming met de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Dit onderdeel van de toepassing van de Kaderrichtlijn mariene strategie (KRM) is de voorbereiding van het programma van maatregelen mariene strategie.

De basis van deze instructieregel is te vinden in artikel 2.24 en 2.26 van de Omgevingswet.

Specifieke bepalingen

Specifieke procedurele bepalingen voor de eerste beoordeling en het monitoringsprogramma zijn opgenomen in artikel 8.12 van het Omgevingsbesluit (Ob):

  • er vindt overleg plaats met andere staten van dezelfde mariene subregio
  • iedere 6 jaar vindt actualisering plaats van de eerste beoordeling en het monitoringsprogramma