Voorbereiding programma van maatregelen mariene strategie

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) stelt regels aan de voorbereiding van het programma van maatregelen mariene strategie.

Voorbereiding programma van maatregelen mariene strategie

De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet voor mariene wateren:

  • een eerste (de wet spreekt van 'initiële') beoordeling uitvoeren
  • de 'goede milieutoestand' omschrijven
  • de milieudoelen en de indicatoren die daarbij horen vaststellen

De minister doet dit in overeenstemming met de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Dit onderdeel van de toepassing van de Kaderrichtlijn mariene strategie (KRM) is de voorbereiding van het programma van maatregelen mariene strategie.

De volgt uit artikel 2.24 en 2.26 van de Omgevingswet en artikel 3.1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Specifieke bepalingen

Specifieke procedurele bepalingen voor de eerste beoordeling en het monitoringsprogramma staan in artikel 8.12 van het Omgevingsbesluit (Ob):

  • er vindt overleg plaats met andere staten van dezelfde mariene subregio
  • iedere 6 jaar vindt actualisering plaats van de eerste beoordeling en het monitoringsprogramma