Stedelijk afvalwater in de Omgevingswet

De Omgevingswet zorgt voor een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Stedelijk afvalwater is een onderdeel van de fysieke leefomgeving. Binnen de Omgevingswet wordt het inzamelen, transporteren en zuiveren van stedelijk afvalwater geregeld.

Wat valt onder stedelijk afvalwater?

Met stedelijk afvalwater bedoelt de Omgevingswet:

  • huishoudelijk afvalwater
  • bedrijfsafvalwater
  • hemelwater
  • grondwater en
  • ander afvalwater dat gezamenlijk met huishoudelijk afvalwater via de riolering wegloopt.

Wat valt niet onder stedelijk afvalwater?

Regenwater dat niet via de riolering met huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd, valt niet onder stedelijk afvalwater.

Beheer stedelijk afvalwater

Het beheer van stedelijk afvalwater is verdeeld over de gemeente en het waterschap. De gemeente zamelt stedelijk afvalwater in en transporteert het. Het waterschap zuivert stedelijk afvalwater. De regels zijn gericht op het beschermen van de gezondheid en het watersysteem.

Instrumenten

Voor stedelijk afvalwater zijn de volgende instrumenten van belang:

Overige aspecten


Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Dinxperlo