Stedelijk afvalwater

Stedelijk afvalwater is een onderdeel van de fysieke leefomgeving. Binnen de Omgevingswet zijn regels te vinden over het inzamelen, transporteren en zuiveren van stedelijk afvalwater.

Met stedelijk afvalwater bedoelt de wet vooral huishoudelijk afvalwater dat via de riolering wegstroomt.

Belang stedelijk afvalwater

Regels voor stedelijk afvalwater zijn nodig om de gezondheid en het watersysteem te beschermen.

Stedelijk afvalwater en instrumenten

Voor stedelijk afvalwater zijn de volgende instrumenten van belang:

Stedelijk afvalwater en activiteiten

Stedelijk afvalwater is bij een aantal activiteiten uit de Omgevingswet van betekenis.

Dit verandert er

De wijzigingen voor stedelijk afvalwater bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn beperkt.