Stedelijk afvalwater

Stedelijk afvalwater is een onderdeel van de fysieke leefomgeving. Binnen de Omgevingswet zijn regels te vinden over het inzamelen, transporteren en zuiveren van stedelijk afvalwater.

Wat stedelijk afvalwater is

Met stedelijk afvalwater bedoelt de wet vooral huishoudelijk afvalwater dat via de riolering wegstroomt.

Stedelijk afvalwater en instrumenten

Voor stedelijk afvalwater zijn de volgende instrumenten van belang:

Stedelijk afvalwater en activiteiten

Stedelijk afvalwater is bij een aantal activiteiten uit de Omgevingswet van betekenis.

Ontwerp, bouw en onderhoud

Ontwerp, bouw en onderhoud van openbare riolering en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Voorkeursvolgorde

Er is een voorkeursvolgorde voor het omgaan met afvalwater. Deze staat in de Wet milieubeheer.

Dit verandert er

De wijzigingen voor stedelijk afvalwater bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn beperkt.