Stedelijk afvalwater en omgevingsplan

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater.

In het omgevingsplan geeft de gemeente aan hoe en op welke manier ze stedelijk afvalwater inzamelt.

Meer informatie