Wat stedelijk afvalwater is

De Omgevingswet bevat regels over het inzamelen, transporteren en zuiveren van stedelijk afvalwater. Het gaat niet om afvoer van regenwater of bedrijfsafvalwater dat niet via het riool geloosd wordt. De regels zijn gericht op het beschermen van de gezondheid en het watersysteem.

Wat valt onder stedelijk afvalwater?

Stedelijk afvalwater heet in het dagelijks spraakgebruik 'rioolwater' en is een mengsel van verschillende soorten afvalwater. Met stedelijk afvalwater bedoelt de Omgevingswet:

  • huishoudelijk afvalwater
  • bedrijfsafvalwater (voor zover toegestaan)

In de praktijk is stedelijk afvalwater ook nog vermengd met

  • hemelwater
  • grondwater

Wat valt niet onder stedelijk afvalwater?

Regenwater dat niet via de riolering met huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd, valt niet onder stedelijk afvalwater. Of bijvoorbeeld bedrijfsafvalwater dat rechtstreeks naar een zuiveringsinstallatie gaat.

Beheer stedelijk afvalwater: gemeente en waterschap

Het beheer van stedelijk afvalwater is verdeeld over de gemeente en het waterschap. De gemeente heeft de taak om stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het waterschap beheert de RWZI en zorgt voor de zuivering van het stedelijk afvalwater. De regels zijn gericht op het beschermen van de gezondheid en het watersysteem.


Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Dinxperlo