Beheer stedelijk afvalwater: gemeente en waterschap

Het beheer van stedelijk afvalwater is verdeeld over de gemeente en het waterschap.

De gemeente heeft de taak om stedelijk afvalwater in te zamelen en te transporteren naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het waterschap beheert de RWZI en zorgt voor de zuivering van het stedelijk afvalwater. De regels zijn gericht op het beschermen van de gezondheid en het watersysteem.


Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Dinxperlo