Stedelijk afvalwater: wat verandert er?

De wijzigingen voor stedelijk afvalwater bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn beperkt.

Het gemeentelijk rioleringsplan is niet langer wettelijk verplicht, maar wordt een vrijwillig document. De inhoud van het huidige gemeentelijk rioleringsplan komt terecht in de instrumenten van de Omgevingswet. Dit zullen naar verwachting vooral de instrumenten omgevingsplan en programma zijn.

Meer informatie