Zoeken in deze site

Begrip: Omgevingswaarde

Omgevingswaarde is de juridische verankering van een kwaliteitsambitie. Deze kwaliteitsambitie heeft betrekking op de fysieke leefomgeving of een deel ervan. Een omgevingswaarde moet objectief zijn vast te stellen en kwantitatief meetbaar zijn.

Lees meer over de omgevingswaarde.

Begrip: Omgevingsregeling (Or)

De Omgevingsregeling is de ministeriële regeling bij de Omgevingswet. De regeling bouwt voort op de wet en de 4 AMvB’s. Het gaat om technische en administratieve regels voor het gebruik van de wet en de AMvB’s in de praktijk.

Lees meer over de Omgevingsregeling.

Begrip: Keur

In de Keur staan regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van onder andere waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Deze regels voorkomen dat dijken en oevers beschadigen. Ook zijn er regels voor het onderhoud van sloten, beken, rivieren en andere waterlopen om de waterafvoer in dit oppervlaktewater te waarborgen.

Bij de Keur hoort een legger. Een legger van waterschappen bestaat uit kaarten van het beheergebied waarop staat aangegeven wat de ligging is, vorm, afmeting en constructie van rivieren, watergangen keringen en kunstwerken binnen het beheergebied van het waterschap. Ook staat er vermeld wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud.

Lees meer over de Keur in de waterschapsverordening op de pagina overgangsrecht waterschapsverordening.