Zwemwater

Zwemmen in oppervlaktewater heeft een belangrijke recreatieve functie en is van belang om mensen tijdens warm weer verkoeling te bieden. Voorwaarde is wel dat dit veilig kan en geen schade toebrengt aan de gezondheid.

Deze pagina's gaan niet in op zwemmen in zwembaden. Voor zwembaden gelden regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving.

Beheer zwemwater

Er gelden regels voor zwemwaterbeheer voor provincie en waterbeheerder.

Zwemwater en instrumenten

Voor zwemwater zijn de volgende instrumenten van belang:

Dit verandert er

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet veranderen een aantal regels rond zwemwater.