Zwemwater in de Omgevingswet

De Omgevingswet zorgt voor een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Zwemmen in oppervlaktewater is een onderdeel van het benutten van de fysieke leefomgeving.

Zwemlocaties aanwijzen

Zwemlocaties in oppervlaktewater zijn een onderdeel van de fysieke leefomgeving. De provincie moet in overeenstemming met de beheerders van de oppervlaktewateren zwemlocaties aanwijzen. Dit heeft dan gevolgen voor de functies en activiteiten die wel of niet mogelijk zijn op de locatie. Ook heeft dit gevolgen voor de kwaliteitseisen aan het oppervlaktewater.

Zwembaden: specifieke regels

Deze pagina's gaan niet in op zwemmen in zwembaden (in wettelijke taal: badinrichtingen). Voor zwembaden gelden specifieke regels.

Zwemwater en instrumenten

Voor de functie zwemwater zijn de volgende instrumenten van belang:

Overige aspecten


Zie ook

Zwemwater.nl (publiekswebsite van het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat)