Zwemwater en omgevingsplan

De gemeente kan in overleg met de provincie zwemlocaties overnemen in het omgevingsplan. Ook kan de gemeente regels in het omgevingsplan opnemen met het oog op de functie zwemwater.

Zwemlocaties opnemen in omgevingsplan

Provincies wijzen zwemlocaties aan. Gemeenten kunnen dit in overleg met provincies overnemen in hun omgevingsplannen. Op plaatsen met zwemlocaties zijn sommige functies en activiteiten niet mogelijk. Gemeenten houden hier rekening mee.

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dit nemen ze op in hun omgevingsplannen. Aan deze functies koppelen de gemeenten regels. Stel dat een gebied is toebedeeld aan bedrijven met mogelijke lozingen op een zwemlocatie in dat gebied. Hieraan gekoppeld zitten regels gericht op activiteiten die de zwemwaterkwaliteit kunnen beïnvloeden.

Meer informatie