Zwemwater en omgevingsverordening

Diverse taken bij het beheer van zwemwateren liggen bij de provincie.

De verplichtingen rond zwemwater die voor de provincie gelden, staan in afdeling 3.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Zo moet de provincie bijvoorbeeld jaarlijks een onderzoek naar de veiligheid van zwemlocaties verrichten. Ook moet de provincie een lijst opstellen met plaatsen waar grote aantallen mensen zwemmen.

De provincie kan ervoor kiezen deze regels over het zwemwaterbeheer vast te leggen in de omgevingsverordening. Maar dat hoeft niet.

Meer informatie